Despre noapte! – Cartea lui Mirard

Ațintiți-vă auzul la stele. Rotindu-se în ceruri, Ascultaţi cum îi cântă cântece de leagăn Uriaşului prunc aţipit în culcuş de nisipuri mişcătoare, împăratului în zdrenţe, Zeului în scutece. Ascultaţi Pământul – în durerile facerii, Sugar, crescând, cununându-se, îngropându-se. Fiare mişună prin păduri, Mârâind, urlând, sfâşiind, apucând; Târâtoare îşi urmează calea; Insecte îşi bâzâie cânturile mistice; Păsări ascultă în visele lor...